Vraag niet waarom niet , maar waarom wel .

DAM

Dam richt zich in het bijzonder op mensen die ondersteuning nodig hebben. Dit kan geestelijk zijn maar ook fysiek. We begeleiden dus mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking..

Recreatieve activiteiten. 

Dam verleent diensten aan mensen met een beperking (visueel en/of verstandelijk) door hen te begeleiden tijdens het ondernemen van activiteiten ter bevordering van zelfstandigheid , sociale vaardigheden en contacten, uitbreiding van de belevingswereld .

Betaling hiervan gaat via PGB of particulier.     

Spelmateriaal.

Dam ontwerpt en produceert spelen van hout welke in het bijzonder geschikt zijn voor mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking. Begeleid werken bij de productie behoort tot de mogelijkheden.

  

JoemeClub.

  

JoemeClub (Jongens en Meiden Club) is een vorm van zinvolle en educatieve dagbesteding

die door DAM wordt aangeboden aan kinderen en jongeren met een beperking . In een

kleine groep ondernemen de kinderen en jongeren verschillende uitdagende activiteiten onder

leiding van een vast team van een professionele begeleiders.

 

De JoemeClub heeft als algemene doelstelling Het verbreden van de sociale, emotionele en

praktische vaardigheden en het bieden van respijtzorg en toezicht.

Dam ( Dienstverlening aan mensen)

Doelgroep: visuele, met of zonder verstandelijk, autistische beperking

Leeftijd: 8-21


Frequentie: eens per twee weken op zaterdag.

Kosten € 45,- dagdeel. 

 

Betaling hiervan gaat via PGB of particulier.   

 

Begeleiding.

Dam begeleid mensen in  het vinden van oplossingen voor problemen in hun dagelijks leven (persoonlijke begeleiding of aanpassingen).

Betaling hiervan gaat via PGB of particulier. 

Uitgangspunten zijn:


 richten op de mogelijkheden van de cliënt;

■ focussen op verbeteringen en oplossingen;

■ werken met het Persoonlijk Toekomst Plan (PTP);

samen de doelen per levensgebied te verhelderen;

samen (kleine) stappen richting de toekomst uit te werken en in te plannen;

naast-betrokkenen in zetten bij het PTP.